KPRM: Projekt rozporządzenia ws. wymagań dot. świadczenia usług i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami

Departament Telekomunikacji KPRM prowadzi robocze konsultacje projektu rozporządzenia ws. szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług i udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami przez dostawców publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej na podstawie art. 297 ust. 3 projektowanej ustawy PKE.

Nowe rozporządzenie ma zastąpić obecnie obowiązujące rozwiązania zapisane w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r.

Obowiązki określone dotychczas dla dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych zostają rozciągnięte na wszystkich dostawców usług komunikacji elektronicznej oraz zostają dostosowane do nowej siatki pojęciowej.

Uwagi do dokumentu prosimy przesyłać do 16 grudnia 2020 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

Projekt rozporządzenia

Załącznik