KPRM: projekt rozporządzenia ws. uprawnień abonentów

Departament Telekomunikacji KPRM prowadzi prekonsultacje projektu rozporządzenia ws. warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych.

Nowe rozporządzenie dotyczące uprawnień abonenckich uwzględnia obok dotychczas regulowanych kwestii zmiany i przeniesienia numeru również nowe uprawnienie wynikające z projektu PKE, tj. uprawnienie w zakresie zmiany dostawcy usługi dostępu do internetu z zachowaniem ciągłości tej usługi.

Uwagi do dokumentu prosimy wysyłać do 15 grudnia 2020 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

Projekt rozporządzenia