KPRM: Projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości

Trwają konsultacje  projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (RD401).

Projekt nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (Dz. U. z 2021 r. poz. 470), poprzez:

  1. dopisanie do zakresu 5570-5650 MHz uwagi POL.22, ma na celu umożliwienie zapewnienia nieprzerwanej pracy radarów meteorologicznych POLRAD;
  2. zmianę daty obowiązywania Uwagi POL.44 ma na celu umożliwienie zachowania pełnej funkcjonalności Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwagi do projektu można przesyłać  do 26 sierpnia na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ