Konsultacje: MSWIA-Ustawa o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego

Głównymi przesłankami do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, zwanego dalej „projektem” jest konieczność i potrzeba przeprowadzenia zmian w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego (CPR), reorganizacji zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego, wprowadzenie nadzoru nad pracą centrów i pracowników CPR zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym, uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej Alarm112, służącej do przekazywania zgłoszeń alarmowych w formie krótkich wiadomości tekstowych (sms).

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 24 stycznia 2020 r. godz. 16.00 na adres biuro@piit.org.pl.

Załączniki