Komunikat o zakończeniu w ramach Izby prac nt. RCS

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji informuje, że ramach Izby zakończyły się  prace dotyczące adaptacji standardu Global System for Mobile Communications Association w zakresie Rich Communication Services, pozwalających na zwiększenie funkcjonalności dotychczasowych form komunikowania, jakimi są wiadomości SMS i MMS. Wynikiem prac jest dokument opisujący rekomendowany standard wdrożenia usługi RCS w Polsce służący zapewnieniu interoperacyjności usługi. Podmioty zainteresowane nieodpłatnym uzyskaniem informacji na temat standardu, prosimy o kontakt z Biurem Izby pod adresem e-mail: magda.kaminska@piit.org.pl