Komunikat o toczących się w ramach Izby pracach nt. Mobile Connect oraz RCS

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji informuje, że ramach Izby trwają prace standaryzacyjne dotyczące:

  • · Rich Communication Services, pozwalających na zwiększenie funkcjonalności dotychczasowych form komunikowania, jakimi są SMS i MMSy; prace mają na celu dostosowanie do rynku polskiego standardu wypracowanego przez GSM Association (opisany na: https://www.gsma.com/futurenetworks/rcs/, szczegóły zostały opisane w dokumencie RCS Universal Profile Service Definition Document Version 2.2);
  • · Mobile Connect, który stanowi cyfrową metodę uwierzytelniania; prace mają na celu dostosowanie do rynku polskiego standardu wypracowanego przez GSM Association (opisany na www.gsma.com/identity/mobile-connect).

W obu przypadkach prace bazują na rozwiązaniach technicznych właściwych dla operatorów infrastrukturalnych. Podmioty zainteresowane uzyskaniem szerszych informacji oraz przedstawieniem swojego stanowiska lub uwag prosimy o kontakt z Biurem Izby pod adresem e-mail: biuro@piit.org.pl.