KE: zlecenia ws. dostępu do sieci nowej generacji (NGA)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie przeglądu zaleceń z 2010 r. w sprawie dostępu do sieci nowej generacji (NGA) oraz zaleceń z 2013 r. w sprawie niedyskryminacji i metodologii kalkulacji kosztów.

Potrzeba zmiany  dokumentów wynika z zapewnienia spójnego stosowania przepisów EKŁE w zakresie dostępu oraz zapewnienia krajowym regulatorom i uczestnikom rynku wskazówek dotyczących najlepszych praktyk i działań w zakresie wspierania inwestycji sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN) i ich wdrażania.

Konsultacje KE trwają do 7 października 2020 r.

WIĘCEJ