KE: zalecenia dotyczące dostępu

Komisja Europejska prowadzi konsultacje w sprawie przeglądu dwóch dokumentów: zaleceń z 2010 r. w sprawie dostępu do sieci nowej generacji (NGA) oraz zaleceń z 2013 r. w sprawie niedyskryminacji i metodologii kalkulacji kosztów. Potrzeba zmiany  dokumentów wynika z zapewnienia spójnego stosowania przepisów Europejskiego Kodeksu Łączności w zakresie dostępu oraz pomoc krajowym regulatorom i uczestnikom rynku w stawieniu czoła wyzwaniom związanym z inwestowaniem w sieci o bardzo dużej przepustowości i ich wdrażaniem ( VHCN).

Więcej

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 7 października 2020 r. na adres biuro@piit.org.pl.