Stanowisko PIIT ws. dyrektywy kosztowej

W odpowiedzi na ogłoszone przez Komisję Europejską konsultacje publiczne dotyczące kalendarza realizacji oraz głównych kierunków procesu rewizji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej Polska Izba Informatyki
i Telekomunikacji, jako izba gospodarcza zrzeszająca m.in. przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących działalność gospodarczą zarówno w zakresie sieci stacjonarnych jak i sieci mobilnych, przedstawiła swoje stanowisko.

Załączniki