Zaproszenie do prac w Grupie roboczej ds. blockchain

W ramach Komitetu FinTech chcemy powołać grupę roboczą ds. blockchain, której celem będzie:

  1. Zidentyfikowanie możliwych obszarów do zagospodarowania przez członków PIIT w ramach technologii blockchain (use cases, potencjał biznesowy, wstępna analiza wykonalności).
  2. Opracowanie, pod patronatem PIIT, raportu wskazującego główne obszary dla naszego rynku oraz szanse, zagrożenia i potrzeby.

W związku z tym chciałbym zaprosić Państwa  do wspólnych prac i nominację osób które mogłyby wesprzeć tę inicjatywę. Tak powstała grupa robocza wypracowałaby na wstępie zakres raportu, harmonogram i plan działania, a następnie pracowałaby nad samym raportem.

Oferuję pomoc Rafała Dziedzica (Strategia Orange) w skoordynowaniu wstępnych działań. Rafał będzie też służył,  jako ekspert z ramienia Orange Polska w pracach merytorycznych i poprowadzi ten projekt.

Liczę na owocną współpracę nad tym ciekawym tematem.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@piit.org.pl