Wystąpienie PIIT do MF i MC ws 0% stawki VAT na IT dla Sektora Publicznego

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) wystosowała do Ministra Finansów i Ministra Cyfryzacji swoje stanowisko ws. nadchodzącej nowelizacji ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach projektu Tarcza Antykryzysowa 2.0.

PIIT wnioskuje o uzupełnienie projektu nowelizacji o rozszerzenie przypadków wprowadzenia stawki 0 % VAT dla zakupów realizowanych przez podmioty sektora publicznego w zakresie sprzętu i usług teleinformatycznych, dokonywanych w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Załączniki