Uwagi do projektu Komunikatu UKNF dot. przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej

PIIT przekazała do UKNF swoje Uwagi do Komunikatu dot. przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej o charakterze publicznym lub hybrydowym.

Komunikat ma na celu ułatwienie wdrożenia chmury obliczeniowej w sektorze finansowym. Stworzenie klarownych ram działania, odpowiednich wymagań i procesów jest niezwykle istotne dla wszystkich interesariuszy działających na rynku, zarówno dla podmiotów nadzorowanych, jak i dla dostawców usług chmury obliczeniowej i dostawców rozwiązań bazujących na chmurze obliczeniowej.

Lista uwag do przekazanego projektu znajduje się w poniższym załączniku.

Załączniki