UKNF-komunikat dotyczący przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej

UKNF przekazało do konsultacji projekt Komunikatu dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej o charakterze publicznym lub hybrydowym.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dostrzega brak standaryzacji w podejściu do korzystania z usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej w odniesieniu do tych samych kategorii informacji przez podmioty nadzorowane sektora finansowego, co może prowadzić do istotnych różnic w ocenie ryzyka technologicznego, a tym samym powodować zwiększenie ryzyka sektorowego.

Na Państwa zwrotne uwagi w trybie edycji zmian oczekujemy w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 12:00

Załączniki