Stanowisko wobec projektu rozp. Ministra Finansów z dnia 10 marca 2020 r. ws grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

PIIT, wypełniając swoje statutowe cele, przekazała do MF stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania wydawanego na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W ramach wystąpienia, PIIT przestawiła również stanowisko wobec projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, wydawanego na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 Ustawy.

Załączniki