Stanowisko PIIT ws IP Box w branży IT – korzystne interpretacje dla podatników chcących skorzystać z ulgi !

Szanowni Państwo,

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jeszcze raz dziękuje Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy za przygotowanie stanowiska i koordynowanie dialogu w sprawie IP BOX z Ministerstwem Finansów.

Z przeanalizowanych interpretacji wynika, że w zdecydowanej większości Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznaje stanowiska wnioskodawców za prawidłowe w całości. Co ciekawe, zdecydowana większość wnioskodawców to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie IT (działalność programistyczną).

Zdarzają się także wnioski od spółek prawa handlowego, w tym zajmujących się produkcją gier komputerowych.

Natomiast, wnioski o wydanie interpretacji w zakresie kwalifikowanych praw, innych niż autorskie prawo do programów komputerowych, są nieliczne – także ulga IP Box obecnie została w zasadzie zdominowana przez branżę IT.

W wydawanych obecnie interpretacjach Dyrektor KIS zdecydował się przyjąć szerokie, postulowane przez PIIT - rozumienie tego pojęcia i prezentuje w tym zakresie obecnie jednolite stanowisko – korzystne dla podatników chcących skorzystać z ulgi IP Box.