PIIT: Uwagi ws. potrzeby nowelizacji przepisów art. 11 ustawy o CIT

PIIT przekazała do Ministerstwa Finansów swoje Uwagi ws. potrzeby nowelizacji przepisów art. 11 ustawy z dnia15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, 1492, 1565, 2122, 2123. 2320, z 2021 r. poz. 11, 255, 1163, 1243, zwanej dalej „ustawą o CIT”), polegającej na zniesieniu albo ograniczeniu obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych przez polskich podatników lub spółki niebędące osobami prawnymi otrzymujących przychody (zapłatę) z transakcji innych niż transakcje kontrolowane z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, z prośbą o ich uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

Załączniki