PIIT: Stanowisko w przedmiocie potencjalnych konsekwencji bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach pomiędzy UE a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

PIIT przekazała do MF w ramach konsultacji Stanowisko w przedmiocie potencjalnych konsekwencji bezumownego zakończenia okresu przejściowego w relacjach pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z prośbą o uwzględnienie w dalszych pracach Ministerstwa.

W obliczu zakończenia okresu przejściowego wraz z dniem 31 grudnia 2020 r. oraz wciąż trwających negocjacji nad treścią umowy dotyczącej przyszłych relacji pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE, w ocenie PIIT konieczne jest podjęcie stosownych działań regulacyjnych, których celem będzie uniknięcie stanu niepewności w stosunkach prawnych dotyczących sektora finansowego. Brak podjęcia stosownych inicjatyw legislacyjnych na wypadek braku zawarcia umowy pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a UE w odniesieniu do ich przyszłych relacji niesie za sobą szereg zagrożeń dla klientów oraz podmiotów sektora finansowego.

Załączniki