PIIT: Stanowisko w przedmiocie Komunikatu KE ws unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych (COM(2020) 592 final)

Ze względu na wielość postulatów przedstawionych w Strategii, konieczne jest wskazanie konkretnych obszarów o szczególnie istotnym charakterze i na które należy zwrócić uwagę przy opracowywaniu stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie.

W Stanowisku PIIT odnosi się do kwestii:

- rozwiązań dotyczących tzw. płatności natychmiastowych,

- możliwości nałożenia wymogu uczestnictwa w schemacie polecenia przelewu natychmiastowego SEPA do końca 2021 r.,

- zwiększenia możliwości przyjmowania płatności cyfrowych,

- wykorzystania pełnego potencjału PSD2 – usługi AIS i PIS,

- zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa płatności detalicznych w Europie,

- rozszerzenia zakresu stosowania dyrektywy PSD2 na inne podmioty,

- zapewnienia dostępu do systemów płatności niebankowym dostawcom usług płatniczych.

Załącznik

Załączniki