NFOSiGW- konsultacje w sprawie współpracy sektora bankowego z NFOŚiGW w ramach programu Czyste Powietrze

Celem konsultacji jest umożliwienie sektorowi bankowemu, organizacjom pozarządowym zajmującym się poprawą jakości powietrza i ochroną środowiska naturalnego, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom przedsiębiorców oraz konsumentów i wszystkim, dla których ważna jest efektywna walka ze smogiem, wzięcia udziału w wypracowaniu finalnego modelu współpracy, pozwalającego połączyć potencjały administracji rządowej (która uruchomiła finansowanie walki ze smogiem ze środków publicznych) oraz sektora bankowego na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

WIĘCEJ

Uwagi można zgłaszać w terminie do 17 września 2019 na adres biuro@piit.org.pl