MR-UD329 - projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych

Ze względu na umiarkowaną dynamikę rozwoju sieci akceptacji płatności bezgotówkowych (szacowany przyrost 30 – 40 tysięcy punktów rocznie) niezbędne jest podjęcie interwencji legislacyjnej. Projekt ustawy (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych) przewiduje ułatwienia w przyjmowaniu oraz obowiązek zapewnienia możliwości płatności bezgotówkowych w instytucjach administracji publicznej za opłaty i podatki. Chodzi tu o możliwość dokonywania zapłaty podatków, opłat, niepodatkowych należnościach budżetowych, opłaty skarbowej oraz opłat w organach podatkowych, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, a także należności w postępowaniu egzekucyjnym.

WIĘCEJ