MFFiPR: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Trwają konsultacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Jak czytamy w OSR, celem ustawy jest uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, w szczególności w zakresie eliminacji barier dostępu do rynku finansowego, usprawnienia nadzoru nad rynkiem finansowym, ochrony klientów instytucji finansowych, ochrony akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach publicznych, zwiększenia poziomu cyfryzacji w realizacji przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) obowiązków nadzorczych oraz ujednolicenia rozwiązań prawnych w zakresie ochrony i dostępu do tajemnic prawnie chronionych, poprzez odpowiednie zmiany w zakresie ustaw go regulujących.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 4 sierpnia na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ