MF: Projekt rozporządzenia w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Ministerstwo Finansów ogłasza konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Z uwagi na trudną sytuację finansową podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym, zidentyfikowaną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, będącą następstwem obowiązującego od marca br. na obszarze całego kraju stanu epidemii, terminowe uiszczenie opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym, może być znacznie utrudnione.

WIĘCEJ

Prosimy o przesyłanie uwag w terminie do 2 września 2020 r. na adres magda.kaminska@pii.org.pl.