KOWR zaproszenie na wideokonferencję nt. "Paszportyzacja Polskiej Żywności" 10 czerwca 2020 r.

Z upoważnienia Pana Wojciecha Kędzi, Zastępcy Dyrektora Generalnego KOWR uprzejmie zapraszamy na spotkanie (wideokonferencję) dotyczące wypracowania koncepcji projektu w  zakresie paszportyzacji produkcji żywności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem raportowania cen oraz zastosowania mechanizmów traceability.

Spotkanie zostanie zorganizowane w formie wideokonferencji, która transmitowana będzie online na kanale YouTube i warunkiem udziału w tym spotkaniu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku i danych osobowych utrwalonych podczas spotkania. Mając na uwadze powyższe, zgłoszenie udziału w ww. spotkaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz rozpowszechnianie Pani/Pana wizerunku i danych osobowych utrwalonych podczas tego spotkania.

W załączeniu zaproszenie oraz treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez KOWR.

Załączniki