Energia

Komitet Energia [KE] zajmuje się budowaniem relacji pomiędzy reprezentowanym w Izbie przemysłem teleinformatycznym a środowiskami energetyki i administracji gospodarczej w sposób gwarantujący wzajemną wymianę wiedzy i informacji niezbędnej dla planowanej przebudowy polskiego sytemu energetycznego.

  • Przewodniczący Komitetu Marek Maniecki - Członek Rady PIIT (Globema),
  • Wiceprzewodniczący Komitetu Artur Eger - Członek PIIT (Eddie Consulting Groups),
  • Wiceprzewodnicząca Komitetu Beata Dąbrowska - Członek PIIT (Orange).