Zapytanie ofertowe na catering oraz przerwę kawową na konferencję Edumixer - II Forum Współpracy Edukacji i Biznesu, 14 listopada 2018

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia cateringu (całodzienna przerwa kawowa + przygotowanie i podawanie obiadu) dla maksymalnie 90 Uczestników konferencji cyklicznego spotkania pod nazwą "Forum współpracy sektora IT z edukacją" pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” (Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” PO WER 2014-2020) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniu 14 listopada 2018.

Dokładna liczba uczestników konferencji (z dokładnością do +/- 10 osób), na podstawie której Zamawiający przygotuje wybór menu, zostanie przekazana Wykonawcy 3 dni przed konferencją.
Usługa cateringowa (całodzienna przerwa kawowa + obiad dwudaniowy) będzie realizowana 14 listopada 2018 w Budynku C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128 Warszawa, między godziną 9:30 a 17:00.

Link do zapytania ofertowego: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144229