Zapytanie ofertowe na catering oraz przerwę kawową na konferencje Edukacja i Biznes IT – modele przyszłości, 26 październik 2017.

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia cateringu (całodzienna przerwa kawowa + przygotowanie i serwowanie obiadu) dla Uczestników konferencji cyklicznego spotkania pod nazwą "Forum współpracy sektora IT z edukacją" pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” (Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” PO WER 2014-2020) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dniu 26 października 2017.

Link do zapytania ofertowego: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1061868