Zapytanie na trenerów

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (Zamawiający) informuje o ofercie naboru na trenerów, którego przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji trenera prowadzącego zajęcia w ramach nie mniej niż 2 sesji szkoleniowych po 2 dni szkoleniowe na potrzeby szkoleń organizowanych przez Zamawiającego na terenie całej Polski (w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego) w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” POWR.02.16.00-00-0052/16-00.

Więcej szczegółów: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1147271#

Zainteresowanych zapraszamy do składnia ofert w terminie do dnia 12-11-2018