Zaproszenie: Teraz dopiero się zacznie. Nowe formy pracy w peryferyjnej gospodarce

Instytut Spraw Publicznych oraz Fundacja im. Friedricha Eberta w Warszawie

zapraszają na debatę

Teraz dopiero się zacznie Nowe formy pracy w peryferyjnej gospodarce

9 lipca 2019, g. 18.00

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury,

pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha 4, 00-017 Warszawa

Partner wydarzenia: Miasto Stołeczne Warszawa

REJESTRACJA

Czwarta fala rewolucji przemysłowej zmienia modele gospodarcze, a w związku z tym także świat pracy. Jeszcze nawet trzy lub cztery dekady temu organizacja pracy w Europie – po obu stronach żelaznej kurtyny – kojarzyła się z siedzeniem za biurkiem lub obsługą taśmy montażowej w fabryce. Obecnie proste prace zastępowane są robotami lub innowacyjnymi sposobami organizowania pracy. W najbliższych dekadach szacuje się, że część zawodów może zniknąć np.: zawód taksówkarza czy tłumacza. Automatyzacja i cyfryzacja gospodarki będzie odczuwalna w większym stopniu w krajach peryferyjnych – takich jak kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w których proste prace stanowią znaczną część rynku.

Ponadto pojawiają się nowe formy pracy wraz z rozwojem kreatywnych gałęzi gospodarki, które będą zasilane nowymi pracownikami wchodzącymi na rynek oraz częścią przekwalifikowanych obecnych pracowników. Rozwój cyfryzacji stwarzać będzie nowe modele  pracy np.: praca mobilna czy praca platformowa. Prawdopodobnie będzie rósł także udział wolnych zawodów kształtujących swoją ścieżkę zawodową w oparciu o swoje unikatowe kwalifikacje i oryginalne portfolio. Pracodawcy będą tradycyjnie poszukiwać oszczędności, a pracownicy natomiast większej autonomii i elastyczności pozwalającej godzić życie z pracą. Wyzwaniem w tym kontekście będzie fragmentaryzacja pracy, która wpływać będzie na dotychczasowe formy reprezentowania pracowników przez związki zawodowe, a także możliwości zawierania układów zbiorowych.

Podczas debaty będziemy starać odpowiedzieć się na strategiczne pytanie: Jaka będzie przyszłość pracy w dobie rewolucji cyfrowej w gospodarkach peryferyjnych? Jak korzystać z rozwiązań dostarczanych przez technologię i nowe formy organizowania pracy, przy zachowaniu (lub nawet rozszerzeniu!) solidnej ochrony socjalnej?

Zapraszamy na kolejną debatę z cyklu “Pytania o Europę”

Program

Przywitanie:

dr Ernst Hillebrand – Dyrektor Biura Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie

Danuta Pławecka – Dyrektor Wykonawcza w Instytucie Spraw Publicznych

Wprowadzenie:

Nowe formy pracy w Polsce – Małgorzata Koziarek, Analityczka Instytutu Spraw Publicznych

Dyskusja panelowa:

Agata Chełstowska - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Adriana Rozwadowska – Dziennikarka Gazety Wyborczej

Marcin Wiśniewski – Członek Zarządu Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy

Moderacja:

Dominik Owczarek – Dyrektor Programu Polityki Społecznej w Instytucie Spraw Publicznych

REJESTRACJA

Debata jest finansowana przez Fundację im. Friedricha Eberta w Warszawie oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „The Adaptation of Industrial Relations towards the New Forms of Work” . Partnerem wydarzenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.