Zaproszenie na spotkanie informacyjne prezentujące efekty realizacji projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym podsumowującym realizację projektu pn. „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 2 E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 18 grudnia 2019 r. w Hotelu Bellotto w Warszawie (ul. Senatorska 13/15). Celem wydarzenia jest zaprezentowanie głównych funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych, w ramach której zostanie usprawnione dokonywanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej przy pomocy interaktywnych formularzy elektronicznych zintegrowanych z systemami wewnętrznymi UPRP i zewnętrznymi serwisami z zakresu własności przemysłowej. Uruchomione w ramach projektu e-usługi obejmować będą:

·         udostępnienie wglądu i wyciągu z rejestrów,
·         walidację patentu europejskiego,
·         powiadomienie o upływającym terminie ochrony,
·         zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego,
·         subskrypcję informacji,
·         zmiany w rejestrach,
·         składanie wniosków związanych z obsługa spraw PWP.

Ponadto, w trakcie konferencji będzie możliwość skorzystania z PUEUP na wydzielonych stanowiskach komputerowych w zakresie:
·         założenia profilu – poziomy P1 i P2,
·         przesłania i opłacenia zgłoszenia,
·         wyszukania informacji z wykorzystaniem nowej e-wyszukiwarki, w tym zamówienia subskrypcji,
·         uzyskania elektronicznego wyciągu z e-rejestru.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, przedstawicieli instytucji badawczo-naukowych, ośrodków akademickich, klastrów przedsiębiorstw, administracji, instytucji współpracujących z UPRP oraz wszelkich zainteresowanych projektem PUEUP.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:
https://uprp.pl/spotkanie-informacyjne-prezentujace-efekty-realizacji-projektu-platforma-uslug-elektronicznych-urzedu-patentowego-pueup/Lead02,58,20052,7,index,pl,text/