Zaproszenie na śniadanie biznesowe DZP "Prawo zamówień publicznych - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt"

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne seminarium pt. „Prawo zamówień publicznych - konsekwencje wyroku TSUE w sprawie Esaprojekt”, które odbędzie się 26 października w hotelu Novotel Katowice Centrum, al. Roździeńskiego 16, Katowice.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie C-387/14 Esaprojekt wywołuje zrozumiałe emocje wśród uczestników rynku zamówień publicznych. Choć wydany jeszcze pod rządami tzw. starych dyrektyw, niewątpliwie - przynajmniej częściowo - znajdzie zastosowanie również w obecnie obowiązującym stanie prawnym. W niektórych obszarach zdaje się on być postrzegany jako radykalnie zmieniający nasze dotychczasowe rozumienie instytucji takich jak uzupełnienie dokumentów lub doświadczenia uzyskane w ramach konsorcjum.

Rodzi się w związku z tym z jednej strony pytanie o skutki tego wyroku na ocenę prawidłowości przeprowadzanych w naszym kraju postępowań pod rządami "starych" przepisów, w tym na ewentualne postępowania dotyczące korekt finansowych, a z drugiej oczywiście o to, czy i jeśli tak, to w jakim zakresie, wyrok w sprawie Esaprojekt, wpływa na dzisiejsze przepisy i praktykę stosowania ustawy. Te wszystkie zagadnienia będziemy omawiali w trakcie naszego seminarium.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:00-13:00.

Wyrażamy nadzieję na Państwa skorzystanie z zaproszenia.


Agendę spotkania znajdą Państwo  w załączniku.

Załączniki