Zaproszenie na seminarium Data Science na UKSW - 05.03.2020 - kampus na Wóycickiego

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW zaprasza na kolejne

Seminarium z Data Science

Spotkanie odbędzie się 5 marca 2020 roku w godzinach 14:00-16:00, w budynku 24 na
kampusie przy ul. Wóycickiego.

Osoby prowadzące
Profesor dr hab. M. Niezgódka & Profesor dr hab. inż. A. Skowron & dr hab. A. Jankowski, Profesor UKSW

Planowany program pierwszego spotkania w 2020 roku jest następujący:
1. Otwarcie Seminarium: JM Ks. Rektor Prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
2. Cele i ramowy program Seminarium: Profesor dr hab. inż. Andrzej Skowron
3. Wprowadzenie do Data Science i rola Data Science w realizacji interdyscyplinarnych projektów dotyczących złożonych zjawisk, w szczególności ich analizy i sterowania. Przykładowe projekty ilustrujące zastosowania Data Science: Profesor dr hab. inż. Andrzej Skowron, dr hab. Andrzej Jankowski, Profesor UKSW

Zainteresowanych uczestników udziałem w seminarium prosimy o wysłanie mailowej informacji z potwierdzeniem lub pytaniami organizacyjnym do:
s.wisniewski@uksw.edu.pl

Termin zgłoszeń 28 lutego 2020 roku.

Natomiast w przypadku pytań o charakterze merytorycznym prosimy kierować je do Profesora
Andrzeja Jankowskiego na adres: a.jankowski@uksw.edu.pl wraz ze wskazaniem obszaru swoich zainteresowań dotyczących nowoczesnych metod Data Science.