Zaproszenie na prezentację raportu Banku Światowego "Growing United: Upgrading Europe's Convergence Machine" - 25.06.2018

Zapraszamy naprezentację raportu Banku Światowego "Growing United: Upgrading Europe's Convergence Machine", organizowaną przez Bank Światowy, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Instytut Badań Strukturalnych.

Z raportu wynika, że kraje północnej Europy, Niemcy, Estonia, Łotwa oraz Polska oferują największe możliwości dla firm i pracowników w Unii Europejskiej, ponieważ zdecydowana większość młodych - w tym pochodzących z gorzej sytuowanych środowisk - posiada w tychże krajach podstawowe umiejętności oceniane w badaniu PISA, zaś firmy mają dobre warunki do rozwoju. Postęp technologiczny może jednak sprawić, że najbiedniejsze kraje w Europie, regiony słabiej rozwinięte czy niewykwalifikowani pracownicy pozostaną w tyle, co dodatkowo pogłębi nierówności gospodarcze w Unii.

Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie również nowy policy paper Instytutu Badań Strukturalnych poświęcony wpływowi postępu technologicznego na charakter pracy w Polsce.

Seminarium odbędzie się 25 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sali ABC (Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5).

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się za pomocą formularza dostępnego pod linkiem: https://www.mpit.gov.pl/strony/formularz-rejestracyjny-na-seminarium-dot-prezentacji-raportu-banku-swiatowego-growing-united-upgrading-europes-convergence-machine/