Zaproszenie na konferencję "Wspieranie innowacji w polityce spójności: wczoraj, dziś i jutro"

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konferencji: "Wspieranie innowacji w polityce spójności: wczoraj, dziś i jutro", która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. w Warszawie.

Celem konferencji jest podsumowanie efektów realizacji polityki spójności w Polsce w zakresie innowacyjności, a także rozpoczęcie debaty na temat planów i możliwości finansowania innowacji na kolejną perspektywę finansową, tj. na lata 2021-27. Zaproszeni goście poszukają również odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola innowacji w polskim społeczeństwie i gospodarce. Polscy innowatorzy zaprezentują swoje osiągnięcia (projekty zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich) oraz pomysły dotyczące jeszcze nie wdrożonych rozwiązań. 
Do udziału w konferencji zaproszeni będą przedsiębiorcy, naukowcy, wynalazcy, popularyzatorzy nauki oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Szczegółowe informacje na temat konferencji, w tym wstępna agenda wydarzenia, dostępne są na stronie internetowej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/konferencja-wspieranie-innowacji-w-polityce-spojnosci-wczoraj-dzis-i-jutro/

Rejestracja:

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny, dostępny na powyższej stronie. Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku ewentualnych pytań, prosimy o kontakt z Krajową Jednostką Ewaluacji na adres email: ewaluacja@miir.gov.pl.