Zaproszenie na konferencję dot. zasady jednorazowości w UE

Informujemy o konferencji 'The Once-Only Principle for Europe' oraganizowanej przez projekty  TOOP (The Once Only Principle) oraz SCOOP4C (Stakeholder Community of Once Only Principle for Citizens), która odbędzie się 24-25 września 2018 w Wiedniu. Tematem konferencji jest implementacja zasady jednorazowości w kontekście transgranicznym.

Zgodnie z Planem działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016-2020 (eGovernment Action Plan 2016-2020), urzędy powinny zadbać o to, aby obywatele i przedsiębiorstwa dostarczali te same informacje tylko raz. Urzędy natomiast, poprzez ponowne wykorzystanie i wymianę danych między sobą (w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych), mają zadanie ograniczyć potrzebę ponownego pozyskiwania informacji od przedsiębiorców/obywateli.
Projekt TOOP ma na celu zademonstrowanie zasady jednorazowości w ujęciu transgraniczym poprzez szereg pilotażowych e-usług.

Oprócz prezentacji rezultatów projektów i przykładowych implementacji zasady jednorazowości, podczas konferencji omówiony zostanie wpływ  Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO (ang. Generela Data Protection Regulation, GDPR) oraz Projektu Rozporządzenia w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego (and. Single Digital Gateway Regulation, SDGR) na ww. zasadę.

Konferencja jest bezpłatna, konieczna jest jednak rejestracja poprzez elektroniczny formularz. Konferencja poprzedza ważne wydarzenie organizowane w ramach prezydencji Austrii w UE - 'High Level Conference on Digital and e-Government'.

Szczegóły konferencji znajdują się na stronie: http://toop.eu/conference
Zapraszamy jednocześnie do rejestracji do newslettera projektu TOOP.