Zapraszamy na wydarzenie podsumowujące Olimpiadę Blockchain

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu podsumowującym

Olimpiadę Blockchain w języku polskim.  Wydarzenie odbędzie się 15.07.2020 r. o godzinie 17:00 na platformie MS Teams. Dołączyć można w przeglądarce jako gość. Wydarzenie ma na celu prezentację drużyn i najciekawszych projektów, przedstawienie wyników międzynarodowych i krajowych oraz nakreślenie planu na kolejny rok.

Po kliknięciu w link do wydarzenia, można połączyć się w przeglądarce
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRkYjVjNzktMDk5OC00Njc0LWI4YzctMzY4Yjk0NDkyN2Rm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%2214e93ae6-d8e7-4b43-bab9-92dbc390fd0e%22%7d

Finał IBCOL2020 w Hong Kongu już za nami. Debiutujące drużyny z Polski uzyskały 2 wyróżnienia na arenie międzynarodowej. Jesteśmy na podium w rankingu Europejskim. Łącznie w rozgrywkach wzięło udział 59 drużyn z całego świata, głównie rejonu Azji. Konkurencja była bardzo wysoka, a reprezentanci Polski walczyli w dogrywce (prezentacja dla HSBC). E-stamp walczył o podium, a E-voting for universities o nagrodę Privacy-Centric Award. Niestety nie udało się uzyskać najwyższych odznaczeń, jednakże gratulujemy wyników tegorocznego debiutu.

Polscy finaliści na szczeblu międzynarodowym to:

- E-stamp

- E-voting for universities

- Simple Joint-Stock Company (PSA)

- Sports Performance Blockchain Platform

- Legal approvement of electronic agreements

- Censorship resistant text messages

Na podium w Polsce stanęli studenci i absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto udział wzięli reprezentanci Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Na wydarzeniu przedstawimy bliżej naszych zawodników i udostępnimy kilka projektów. Przed środą, na dysku gogle – https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JbcUtDbyVR6RkH1k6Fh-9KuOS_BroTqu –  pojawią się materiały (WP+PB+notki prasowe), które można będzie wykorzystać.

W razie problemów z połączeniem, prosimy o kontakt telefoniczny: 533 593 714.