XXXII Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIIT

Rada Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
zwołała
XXXII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Izby,
które odbędzie się w trybie zdalnym 24 marca 2022 roku (czwartek) od godz. 11:00


Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór Komisji Mandatowej.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
8. Informacja ws realizacji planów działania Izby w 1. roku kadencji 2021-2023.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 1. roku kadencji 2021-2023.
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności w 1. roku kadencji 2021-2023
11.Dyskusja na temat sprawozdań.
12.Przyjęcie uchwał w sprawie sprawozdań:
a) Zarządu i Rady,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) Sądu Koleżeńskiego.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie oceny realizacji planów działania Izby za 1. rok kadencji 2021-2023.
14. Wystąpienie Prezesa Izby.
15. Wybory uzupełniające do Rady Izby.
16. Podjęcie uchwał ws. zmian zapisów w:
a) Statucie PIIT,
b) Ordynacji Wyborczej,
c) Regulaminie Obrad Zgromadzenia.
17. Podjęcie uchwał ws. jednolitych treści:
a) Statutu PIIT,
b) Ordynacji Wyborczej,
c) Regulaminu Obrad Zgromadzenia.
18. Dyskusja o planowanych działaniach Izby w roku 2022.
19. Informacja o Budżecie Izby na rok 2022.
20. Podjęcie uchwały ws. wysokości składek członkowskich oraz wpisowego na rok 2022.
21. Podjęcie uchwały ws. określenia terminów i trybu płatności składek członkowskich.
22. Podjęcie uchwały ws. wniosków Komisji Uchwał i Wniosków i innych uchwał Zgromadzenia.
23. Sprawy różne, wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


Prosimy o potwierdzenie swojej obecności w Biurze PIIT:
Tel. 22 628 2406, +48 785 500 949, e-mail: biuro@piit.org.pl

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams


Wykaz załączonych materiałów: