Wybrano nowe władze Komitetu FinTech

30 stycznia 2018 roku w siedzibie PIIT odbyło się spotkanie Członków Komitetu FinTech, podczas którego odbyły się wybory do władz Komitetu na kadencję 2017-2019

W wyniku przeprowadzonych wyborów na Przewodniczącego Komitetu wybrano Marcina Chruściela (Orange), natomiast funkcję Wiceprzewodniczących powierzono Janowi Byrskiemu (Traple) oraz Tomaszowi Mrozowskiemu (P4).

W dalszej dyskusji wypracowano kierunki prac Komitetu FinTech na rok 2018:
  1. PSD2 oraz PolishAPI – udział w tworzeniu regulacji i znalezienia miejsca w tych regulacjach firm zrzeszanych w PIIT.
  2. BlockChain – rola w biznesie i szukanie właściwych rozwiązań biznesowych oraz regulacyjnych .
  3. Koordynacja współpracy z firmami FinTech oraz zacieśnianie współpracy z partnerami/akceleratorami.
  4. Regulacje dot. CC - soft i hard law - zwłaszcza na rynku instytucji finansowych.