WISŁA - konferencja Telekomunikacja i Informatyka na Kolei

Za 5 tygodni rozpoczynamy XVII edycję konferencji TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA NA KOLEI w Wiśle.

Jak co roku, swoje uczestnictwo w konferencji potwierdziło już ponad 50 osób reprezentujących kolejowy sektor publiczny.

Największą grupę fachowców delegują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – 11 osób z biur: teleinformatyki, automatyki i telekomunikacji, bezpieczeństwa informacji oraz obsługi pasażerskiej.

Kolejne 6 osób reprezentować będzie PKP Informatyka sp. z o.o. a 8 – PKP TELKOL sp. z o.o. Pojawią się również narodowi przewoźnicy PKP CARGO S.A. oraz PKP Intercity S.A. Grupa PKP, narodowy zarządca infrastruktury oraz koleje samorządowe i właściciele bocznic to łącznie 20 kolejowych podmiotów gospodarczych zainteresowanych nowoczesnymi  rozwiązaniami z zakresu telekomunikacji i informatyki. Publiczny sektor kolejowy przedstawi podczas 3 dni - 25 prezentacji multimedialnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 lutego.

WIĘCEJ

W przypadku pytań proszę o kontakt:
Karolina Karólczak - Morawska - D-ca ds. Kluczowych Klientów

tel. 508 501 012

e-mail: k.karolczak@izbakolei.pl