Wiesław Paluszyński na czele Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Z dniem 27 czerwca 2020 r. Wiesław Paluszyński został wybrany na stanowisko prezesa podczas przeprowadzonego po raz pierwszy w historii zdalnie Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego, najstarszej polskiej organizacji zrzeszającej naukowców i specjalistów branży informatycznej. Będzie sprawować ten urząd przez kolejne 3 lata.

Wiesław to inżynier elektronik, informatyk, przedsiębiorca, działacz gospodarczy i społeczny z ogromnym doświadczeniem z zakresu informatyzacji, teleinformatyki, modernizacji technologicznej i rozwoju nowych technologii. Od ponad 30 lat jest zaangażowany w działalność organizacji wspierających przemysł informatyczny i cyfrowy w Polsce. Zajmuje się audytami bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, kryptografią, rozwojem podpisu elektronicznego i analizą procesów biznesowych związanych z procesem informatyzacji.

Pracował na kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej, m.in. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Ochrony Środowiska, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, jako członek Rady Informatyzacji przy Prezesie Rady Ministrów, członek rady Informatyzacji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz członek Międzyresortowego Rządowego Zespołu ds. Gospodarki elektronicznej. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wyróżniony medalem 70-lecia Polskiej Informatyki. Wiesław to także dwukrotny laureat nagrody Info Star (system informatyczny ochrony środowiska i podpis elektroniczny).

Przed nowym Zarządem i całym PTI, stawiającym za priorytet integrację i rozwój polskich sił technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, stoi wiele wyzwań. Potęguje je obecny stan zagrożenia epidemiologicznego i będące jego następstwem znaczne pogorszenie się globalnej koniunktury gospodarczej. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, bezpieczeństwo i konkurencyjność państwa zależy od łączności i cyfryzacji. Dlatego PTI w najbliższym czasie będzie kontynuować działania stwarzające rodzime środowisko sprzyjające rozwojowi rynków IT i telekomunikacji oraz działania na rzecz zwiększenia umiejętności cyfrowych w polskim społeczeństwie.