Webinarium PIIT: Usługi płatnicze w działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium

„Usługi płatnicze w działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych – projektowane zmiany przepisów oraz modele regulacyjne”,

które odbędzie się 13 stycznia 2022 roku w godz. 11:00 – 13:00

Dołącz przez aplikację mobilną (ID wydarzenia): 649-178-134

13 stycznia 2022 r. w godz. 11:00 – 13:00 odbędzie się webinarium pt. „Usługi płatnicze w działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych – projektowane zmiany przepisów oraz modele regulacyjne”. Wydarzenie zaplanowano w formule online na platformie Clickmeeting. Poprowadzą je adw. prof. UEK dr hab. Jan Byrski oraz r. pr. Karol Juraszczyk, specjaliści w obszarze regulacji sektora FinTech, posiadający wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla podmiotów świadczących usługi płatnicze.

W ramach webinarium prawnicy Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy omówią:

  • modele świadczenia usług płatniczych dopuszczalne przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem płatności typu direct billing,
  • przepisy dotyczące tego rodzaju płatności, wynikające z projektu Prawa komunikacji elektronicznej z dnia 2 grudnia 2021 r., wdrażającego dyrektywę Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).

- Przedstawimy zarówno modele regulowane świadczenia usług płatniczych (wymagające uzyskania zezwolenia/rejestracji KNF), jak i nieregulowane. Poruszymy także kwestię specyfiki działania w charakterze agenta lub insourcera dostawcy usług płatniczych. Szkolenie będzie więc istotnym uzupełnieniem wiedzy na temat regulacji dotyczących zarówno sektora telco, jak i FinTech – podkreślają prowadzący webinarium.

Prowadzący


adw. prof. UEK dr hab. Jan Byrski

Partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa) oraz szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych (FinTech), IT i  TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi.

Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.  Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT.

Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do RODO, licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz prac ministerialnych dotyczących rozporządzeń wykonawczych do niej. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w  Administracji.

Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania”, monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” (C.H. Beck 2010), która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego oraz rozprawy habilitacyjnej „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych” (C.H. Beck 2018).

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie.

Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.


Karol Juraszczyk

Radca prawny, Starszy Prawnik w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentował instytucję płatniczą przed organami nadzorującymi jej działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii TKP uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych.

Doświadczenie zdobywał w zapewniając obsługę prawną jednego z wiodących dostawców usług płatniczych działających na polskim rynku. Reprezentował spółkę w procesach due dilligence oraz integracji post-transakcyjnej. Wcześniej był związany z obszarem rynków kapitałowych, pracując w działach Compliance dwóch domów maklerskich.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Klientom doradza w języku polskim i angielskim.


W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Maciejem Wnukiem – maciej.wnuk@piit.org.pl