Webinarium PIIT: Umowy ICT w okresie pandemii COVID-19 – perspektywa Wykonawców

PIIT zaprasza na bezpłatne webinarium

„Umowy ICT w okresie pandemii COVID-19 – perspektywa Wykonawców”

2 lipca 2020 r., godz.11:00 – 13:00

Ogólnokrajowe ograniczenia kontaktów międzyludzkich wprowadzone na skutek pandemii COVID-19 utrudniły przedsiębiorcom realizację wielu gospodarczych umów, w tym umów na usługi informatyczne i telekomunikacyjne. Wywołane nimi problemy dotyczące takich obszarów jak obsługa projektów wdrożeniowych IT, uregulowanie pracy zdalnej czy dostaw i serwisu urządzeń oraz infrastruktury IT, będą tematem kolejnego webinarium PIIT.

Jak w umowach z zakresu informatyki i telekomunikacji modyfikować zobowiązania stron w zakresie sposobów i terminów wykonania umowy? Czy można zmienić zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego, jeśli chodzi o dokonywane odbiory prac wdrożeniowych?

Czy można wypowiedzieć lub odstąpić od umowy ICT lub względnie zażądać jej zmiany? Jakie są podstawy i jaki jest zakres odpowiedzialności Wykonawcy umowy ICT w kontekście powoływania się na „siłę wyższą” lub inne okoliczności uzasadniające zwolnienie z odpowiedzialności?

Prowadzący webinar PIIT - mecenas Xawery Konarski, wiceprezes PIIT oraz prezes Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT) oraz Agnieszka Wachowska, radca prawny - odpowiedzą na powyższe pytania dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na realizację umów ICT. W odpowiedziach uwzględnią przede wszystkim punkt widzenia Wykonawcy.

W tracie spotkanie analizie zostaną poddane również takie zagadnienia jak szczególne sposoby realizacji obowiązków umownych w warunkach COVID-19, w tym uwzględniające pracę w trybie zdalnym.

Webinar będzie też dobrą okazją do zdobycia wiedzy, w jaki sposób kształtować treści nowo zawieranych umów na usługi informatyczne i telekomunikacyjne, tak aby przewidywały sytuacje przywrócenia obostrzeń administracyjnych wynikających z pandemii koronawirusa.

Xawery to ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Jest starszym partnerem i współzałożycielem kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, w której nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.

Jako ekspert prawny brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Na przestrzeni ostatnich 15 lat wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT i ochronie danych osobowych (m.in. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT i członkiem organizacji: IAPP, INPLP, ITechLaw oraz SABI-IOD. Pełni funkcje doradcy prawnego Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

Agnieszka ma ponad 10-letnie doświadczenie w prawie IT. Jest parterem w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, gdzie uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego.

Odpowiada za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych, doradztwo z zakresu zamówień publicznych na dostawy i usługi IT oraz cyberbezpieczeństwa. Doradza klientom w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i telekomunikacyjną z wykorzystaniem środków unijnych oraz związanych z pomocą publiczną, w tym w strategicznych projektach dotyczących budowy i operowania sieciami szerokopasmowymi. Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania. Stypendystka Universiteit van Tilburg (Holandia).

Dołącz do webinarium:

  • Przez połączenie telefoniczne:

Warszawa +48 (22) 209-2520

PIN konferencji: 616126864#

  • Przez aplikację mobilną:

ID pokoju: 737-748-811

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Maciejem Wnuk – maciej.wnuk@piit.org.pl