Webinarium PIIT: Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych, 26 listopada 2020 r

PIIT zaprasza na bezpłatne webinarium

„Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych”

26 listopada, godz. 11:00 – 12:00

Podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego to efekt przeprowadzonego postępowania przetargowego i ukoronowanie nieraz wielomiesięcznych wysiłków zamawiającego i wybranego wykonawcy.  Przepisy dotyczące umów ulegną zmianie z dniem 1 stycznia 2021 r. wraz z wejściem w życie nowego prawa zamówień publicznych. Co zmieni się w zakresie umów? Czy nowa ustawa ma szansę przyczynić się do tego, że umowy o zamówienie publiczne będą przyjazne dla stron, a ich wykonywanie będzie efektywne?

Webinarium zainteresuje nie tylko zamawiających, ale również wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Z perspektywy tych ostatnich istotnym jest, aby dobrze przygotować się na nową rzeczywistość prawną po 1 stycznia 2021 r.

Uczestnicy webinarium dowiedzą się m.in. o:

  • Sposobie podpisania umowy o zamówienie publiczne zgodnie z nową ustawą
  • Zasadzie współdziałania zamawiającego i wykonawcy – co ta zasada oznacza w praktyce
  • Nowościach takich, jak: katalog obowiązkowych i katalog zabronionych („abuzywnych”) postanowień umownych
  • Zabezpieczeniu należytego wykonania umowy według nowej ustawy
  • Zaliczkach i zapłacie wynagrodzenia w częściach, a także prawie opcji
  • Przepisach nowej ustawy o odstąpieniu od umowy oraz jej unieważnieniu

Webinar poprowadzi radca prawny Jacek Liput, szef praktyki prawa zamówień publicznych w kancelarii Gawroński & Partners

Jacek Liput jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym.

Specjalizuje się w prawie przetargowym, w tym przede wszystkim prawie zamówień publicznych, przetargach cywilnych, a także w postępowaniach prowadzonych na gruncie przepisów szczególnych, w tym zamówieniach wojskowych oraz postępowaniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej opartych o zasadę konkurencyjności. Zajmuje się również partnerstwem publiczno-prywatnym, zagadnieniami z zakresu pomocy publicznej, a także – szerzej – prawem gospodarczym, cywilnym i handlowym.

Zachęcamy do udziału!

Dołącz do webinarium:

  • Przez połączenie telefoniczne:

Warszawa +48 (22) 209-2520

PIN konferencji: 595649894#

  • Przez aplikację mobilną:

ID pokoju: 627-183-235