Webinarium PIIT: Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy ws. osób zgłaszających naruszenia prawa UE

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium

„Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektywy ws. osób zgłaszających naruszenia prawa UE”,

które odbędzie się 3 lutego 2022 roku w godz. 11:00 – 12:00

W czwartek 3 lutego 2022 r. w godz. 11:00 – 12:00 odbędzie się webinarium dotyczące implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. Webinarium poprowadzą adw. Henryk Hoser oraz aplikant radcowski Michał Słuszniak z Kancelarii Traple Konarski Podrecki.

Dotychczasowe regulacje były nakierowane na zapewnienie mechanizmów zgłaszania naruszeń w poszczególnych dziedzinach i do pewnego stopnia obejmowały środki ochrony oparte na mechanizmach anonimowości lub wyłączeniu możliwości poniesienia ewentualnych negatywnych konsekwencji przez zgłaszającego. Nie spełniają one jednak kompleksowych rozwiązań służących ochronie sygnalistów wymaganych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Zmiany wynikające z nowych regulacji dają realne narzędzia, wyłączające możliwość narażenia zgłaszającego na jakikolwiek uszczerbek lub możliwość postawienia zarzutu z powodu dokonania zgłoszenia wewnętrznego lub ujawnienia publicznego.Celem webinarium jest w szczególności przedstawienie praktycznych aspektów wymogów prawnych wynikających z projektowanych przepisów, które niebawem zostaną zaimplementowane do krajowego porządku prawnego.

Podczas webinarium omówione zostaną:

  • główne założenia dotyczące ochrony sygnalistów,
  • nowe obowiązki wynikające z projektowanych przepisów ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
  • potrzeby opracowania właściwych procedur wewnętrznych zapewniających prawidłową ochronę sygnalistów oraz odpowiednie kanały komunikacji dla zgłaszania naruszeń.

Prowadzący skupią się przede wszystkim na praktycznych problemach związanych ze stosowaniem projektowanych przepisów oraz aspektach dotyczących ochrony danych osobowych w kontekście postępowań dotyczących zgłaszania naruszeń. Omówione zostaną także aktualnie obowiązujące w Polsce rozwiązania w zakresie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczące instytucji obowiązanych odnoszące się do kwestii anonimowego zgłaszania naruszeń.

Prowadzący


Pan Henryk Hoser, Adwokat
Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii, w tym w prowadzeniu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako pracownik Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg. Współpracował także z kancelariami i firmami konsultingowymi specjalizującymi się w ochronie danych osobowych. Ponadto pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach z różnych branż, m.in. spółdzielczej, medycznej, motoryzacyjnej i produkcyjnej.
Realizuje projekty audytowe i wdrożeniowe oraz doradza klientom, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, przy opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach. Autor i współautor artykułów i publikacji o tematyce prawnej dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych, w tym poświęconych zmianom wprowadzonym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Pan Michał Słuszniak , Aplikant radcowski
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych i prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
W praktyce kancelaryjnej uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja. Wśród jego zainteresowań, oprócz wyżej wymienionych, znajdują się również zagadnienia prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania technologii blockchain.
Doświadczenie i wiedzę zdobywał poprzez udział w audytach zgodności procesów przetwarzania danych z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik wielu ogólnopolskich konferencji naukowych, a także programu „Japanese Legal System” organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetem Kobe Gakuin. Obecnie także student na kierunku prawo własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z Pauliną Zabrodzką – sekretariat@piit.org.pl