UPRP: Zaproszenie na Konferencję prezentującą efekty realizacji projektu Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego - PUEUP

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu pn. „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 2 E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. w Hotelu Ossa Congress & Spa, w Rawie Mazowieckiej. Celem Konferencji jest zaprezentowanie głównych funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych, w ramach której zostanie usprawnione dokonywanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej przy pomocy interaktywnych formularzy elektronicznych zintegrowanych z systemami wewnętrznymi UPRP i zewnętrznymi serwisami z zakresu własności przemysłowej. Uruchomione w ramach projektu e-usługi obejmować będą:

 • udostępnienie wglądu i wyciągu z rejestrów,
 • walidację patentu europejskiego,
 • powiadomienie o upływającym terminie ochrony,
 • zgłoszenie o udzielenie ochrony dla wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i znaku towarowego,
 • subskrypcję informacji,
 • zmiany w rejestrach,
 • składanie wniosków związanych z obsługa spraw PWP.

Ponadto, w trakcie konferencji będzie możliwość skorzystania z PUEUP na wydzielonych stanowiskach komputerowych w zakresie:

 • założenia profilu – poziomy P1 i P2,
 • przesłania i opłacenia zgłoszenia,
 • wyszukania informacji z wykorzystaniem nowej e-wyszukiwarki, w tym zamówienia subskrypcji,
 • uzyskania elektronicznego wyciągu z e-rejestru.

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców, rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów, przedstawicieli instytucji badawczo-naukowych, ośrodków akademickich, klastrów przedsiębiorstw, administracji, instytucji współpracujących z UPRP oraz wszelkich zainteresowanych projektem PUEUP.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o rejestrację za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:

https://uprp.pl/konferencja-prezentujaca-efekty-realizacji-projektu-platforma-uslug-elektronicznych-urzedu-patentowego-pueup/Lead02,58,20029,7,index,pl,text/

Załączniki