UPRP: Konferencję online „Sądy własności intelektualnej - zmiany w polskim systemie prawnym”

W związku z utworzeniem w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych zajmujących się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej oraz rozpoczęciem ich działania z dniem 1 lipca 2020 roku, Urząd Patentowy RP we współpracy z Sądem Okręgowym w Warszawie serdecznie zaprasza na KONFERENCJĘ ONLINE poświęconą specjalistycznej wiedzy  w zakresie własności przemysłowej. Ze względu na nierzadko skomplikowany charakter spraw rozpatrywanych przez nowo powstałe, wyspecjalizowane sądy ds. ochrony własności intelektualnej, Urząd Patentowy RP pragnie przekazać swoje ogromne doświadczenie w procesie orzecznictwa. Cykl wykładów organizowanych z inicjatywy naszego Urzędu dedykowany jest nie tylko sędziom ale również wszystkim stronom biorącym udział w postępowaniach dotyczących ochrony własności intelektualnej, rozstrzyganych przez Wydziały Własności Intelektualnej powstałe w Sądach Okręgowych i wszystkim zainteresowanym systemem ochrony praw własności intelektualnej.

Udział w konferencji jest możliwy po uprzedniej rejestracji: formularz rejestracyjny.

W spotkaniach wezmą udział SSR dr Agnieszka Gołaszewska oraz prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, którzy podczas konferencji online odbywających się w dniach 16 oraz 26 października 2020 r., poruszą m.in. zagadnienia:

  • Nowych zasad ochrony praw własności intelektualnej. Pojęcie sprawy własności intelektualnej;
  • Wezwania do udzielenia informacji;
  • Powództw szczególnych: powództw wzajemnych w sprawach o naruszenie prawa oraz powództw o ustalenie braku naruszenia do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego;
  • Zastępstw procesowych i profesjonalnych pełnomocników;
  • Zabezpieczenia, wydania lub wyjawienia środka dowodowego;
  • Kognicja Wydziału Własności Intelektualnej;
  • Podstawowych problemów postępowania o udzielenie zabezpieczenia własności intelektualnej.

Link do agendy spotkania: AGENDA