UPRP-Wykład otwarty 12 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym

z Panią Ewą Węgielską-Święcicką oraz Panią Pauliną Uszyńską-Rzewuską, Ekspertami w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP,  nt.:

„ Przegląd najnowszego polskiego i europejskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących znaków towarowych”

Wykład odbędzie się dnia 12 czerwca 2018 r. (wtorek) w godz. 13:00-15:00
w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego:

https://www.uprp.pl/przeglad-najnowszego-polskiego-i-europejskiego-orzecznictwa-w-sprawach-dotyczacych-znakow-towarowych-spotkanie-konsultacyjno-informacyjne-w-urzedzie-patentowym-rp/Lead02,58,19639,7,index,pl,text/

Serdecznie zapraszamy!

Wydarzenie współfinansowane jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.