UPRP: SPOTKANIE KOSULTACYJNO-INFORMACYJNE

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym z Panem dr hab. Adrianem Niewęgłowskim, adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UMCS w Lublinie: Wybrane klauzule kontraktowe w umowach z dziedziny własności intelektualnej na tle zasady swobody umów”

W ramach wykładu poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • Zakres swobody umów w prawie własności przemysłowej;
  • Klauzula konkurencyjna;
  • Klauzula bestsellerowa;
  • Opcje w prawie własności intelektualnej.

Spotkanie odbędzie się dnia 16 stycznia  2019 r. (środa) w godz. 13:00-15:00 w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

Mamy nadzieję, iż zaproponowana problematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem. 
Uprzejmie prosimy o upowszechnienie tej informacji w Państwa środowisku.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego:

https://uprp.pl/wybrane-klauzule-kontraktowe-w-umowach-z-dziedziny-wlasnosci-intelektualnej-na-tle-zasady-swobody-umow-spotkanie-konsultacyjno-informacyjne-w-urzedzie-patentowym-rp/Lead02,58,19813,7,index,pl,text/