UPRP-Spotkanie konsultacyjno-informacyjne Swoboda twórcza a ocena ogólnego wrażenia wzorów przemysłowych– teoria i praktyka

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym w formule warsztatowej z Panią dr Lavinią Brancusi z Instytutu Nauk Prawnych,  Polskiej Akademii Nauk nt.: „Swoboda twórcza a ocena ogólnego wrażenia wzorów przemysłowych– teoria i praktyka”.

W ramach warsztatu poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • znaczenie określenia (kategorii) produktu;
  • sposób ustalenia szerokiego lub wąskiego zakresu swobody twórczej;
  • swoboda twórcza a funkcjonalność;
  • swoboda twórcza przy przeciwstawieniu wzoru wcześniejszemu utworowi.

Wykład odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. (środa) w godz. 13:00-15:00 
w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniu należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego:

https://uprp.pl/swoboda-tworcza-a-ocena-ogolnego-wrazenia-wzorow-przemyslowych-teoria-i-praktyka-spotkanie-konsultacyjno-informacyjne-w-urzedzie-patentowym-rp/Lead02,58,19849,7,index,pl,text/