UP: Konferencja pt. „Ochrona innowacji w przedsiębiorstwie - komercjalizacja w czasach pandemii"

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w konferencji organizowanej z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.

Konferencja pt. „Ochrona innowacji w przedsiębiorstwie - komercjalizacja w czasach pandemii" została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Współorganizatorami wydarzenia są: Giełda Papierów Wartościowych oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. Udział w konferencji wezmą wybitni specjaliści i praktycy z zakresu komercjalizacji innowacji, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a także instytucji zajmujących się finansowaniem badań i innowacyjnych rozwiązań.

Główne zagadnienia konferencji:

  • Innowacje jako narzędzie wyjścia z kryzysu,
  • Własność intelektualna w przedsiębiorstwach w czasie pandemii,
  • Finansowanie innowacji.

Szczegółowy program wydarzenia

Konferencja odbędzie się w formie online w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godz. 9:00 i będzie transmitowane z siedziby Giełdy Papierów Wartościowych.

Transmisja