UOKiK: Implementacja Dyrektywy ECN+ w Polsce – w stronę skuteczniejszego stosowania prawa konkurencji?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych zapraszają 2 marca 2021 r. na konferencję online.

Implementacja Dyrektywy ECN+ w Polsce – w stronę skuteczniejszego stosowania prawa konkurencji?

Tematem dyskusji będzie implementacja do polskiego prawa przepisów Dyrektywy ECN+ dającej organom antymonopolowym lepsze narzędzia do egzekwowania reguł konkurencji. Omówione zostaną te obszary unijnej regulacji, które wymagają dostosowania i doprecyzowania w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

Spotkanie ma charakter międzynarodowy. Gościem specjalnym będzie William E. Kovacic, światowej sławy profesor prawa z Uniwersytetu Georga Washingtona. Przewidujemy tłumaczenie polsko-angielskie.

Zapraszamy prawników, akademików, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowanie prawem konkurencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja

WIĘCEJ